114 Bazar ertasi, 24.01.2022, 00:33
Xos galmisinizГость | RSS
Saytin menyusu

Mini chat
200

Bizim sorgu
Saytimizi neca dayarlandirirsiz?
Всего ответов: 36

Bismillahir rahmanir rahim.Bu bolmada insan va onun hayati barada danishmaq istayirik.Hamiya malumdur ki,insani dunyaya gatiran Allahdir.Tabiati yaradan,bizi takamula catdiran,gundalik ruzimizi gondaran  da odur.Bas gorasan umumiyyatla insan dunyaya galishinda  maqsad varmi?Yoxsa bosh-boshuna vaxt kecimaya,sonra isa olub tormaq olmaqla aradan getmak ucunmi yaranmihiq?
 Bu suallar aslinda insan ucun hayati ahamiyatli suallardir.Cunki,onun hayatda neca yashayacaqi va neca insan olacaqi bu suallara ozluyunda neca cavab tapmasindan asilidir.Galin diqqat edak:Bir gun kimnansa eshidirik:"Filankas rahmata getdi"...Va yaxud:"Filankasin ushaqi dunyaya goz acib"...Bu cumlalari hayatda tez-tez eshidirik.Bas gorasan bu get-galin manasi nadir?1-i gedir,o biri isa dunyaya galir.Insanin haqqi var da ki,bu suali versin ki,bas biz dunyaya niya galirik,1 halda ki,onsuz da hacansa burani tark edacayik?Bas bu sualin cavabini kimdan oyranak?Insan agli deyir ki,bu suali sani kim yaradibsa ondan sorush.Biri 1 shey icad edanda ondan sorushurlar ki,bunu niya icad etdin?O da izah etmaya bashlayir ki,bunu filan maqsad ucun yaratdim....Bu filan xususiyyatlara malikdir...va s.Bizi yaradan da Allahdir.Ona gora bu suali mahz ondan sorushmaliyiq.Allah da har kasnan tak-tak danishmir.Bashar ucun umumi 1 elci-peyqambar gondarir.Daha doqrusu 124 min peyqambar gondarib.Bu peyqambarlar galiblar bizi basha salsinlar ki,san insan bu hayata ela-bela galmamisan.Sani Allah ali maqsadlar ucun yaradib.Bir gun galacak ki,san bu fani dunyani tark edib gedacaksan.Amma bu dunyada eladiklarina gora cavab veracaksan.Magar ela dushunmak olar ki,hami olandan sonra eyni daracada olacaq?Yani,omru boyu pisliklar edan kasla Allaha itaat edan eynimi olacaq?Magar  1 insanla,hansi ki,deyirdi:"dunyada an cox sevdiyim sas mazlumun nala sasidir.Xoshum galir 1-na zulm olunsun,man da onun mazlum sasina qulaq asim"digari,masalan imam Ali(a) o da hansi ki,deyirdi:"butun dunyani bela mana versalar,1 qarishqanin agzindan buqda danasini goturub ona zulm etmaram"barabar ola bilarmi?Bas Allahin adalati harada qaldi?Bu sual butun aqilli insanlara aiddir.Albatta ki,onlar eyni ola bilmazlar.Ela isa biz da bu fani hayatin qadrini bilib yaxshilardan olmaliyiq."Urayin tamiz olsun","Namaz qilmaqa vaxtim yoxdur"va sair bu kimi bahanalari garak kanara qoyaq va 1 qadar gozuaciq olaq.Sheytanin ishi-peshasi onsuz da bizim bashimizi qatamaqdir.Amma daqiqalar saatlara,saatlar gunlara,gunlarimiz isa aya-ila donub gedir.Itiran yalniz biz oluruq.Insan bilsa ki,onu qarshida nalar gozlayir,bela rahat ola bilmaz.Bas san bilirsanmi ki,insanin asas hayati ela olandan sonra bashlayir.Ela ki,bu goz yumuldu,butun pardalar aradan goturulur va insan yalniz o vaxt anlayir ki,san dema nalar varmish?San dema man dunyada ikan bu haqiqatlardan qafil olmusham.San dema 1 dana "subhanallah"demaya gora Allah insana nalar baxsh edacak.San dema har dafa man soyush soyanda Allahin malaklari qeyd edirdilar va ona gora mani azab gozlayir.San dema haqiiqi namaz qilanla Allah oz dostu kimi raftar edir...Kash dostum hayatda ikan har dafa "mascida gediram"deyanda man da ona qoshulub onunla birga gedardim va coxlu savab yiqmish olardim.Kash ki,man da dunyada ikan yoxsullara yardim edardim...Ey kash ki,dunyada etdiyim gunahlari etmamish olardim.....Bu"kash ki"lar olduqca cox olaacq.Odur ki,hala na qadar ki, gec deyil hayatimizi dayishib Allaha ibadat edak va yaxshiliqlar etmaya calishaq.Vallah  hec zaman Allah yaxshiliqi avazsiz qoymaz.
Daxil olma qaydasi

Taqvim
«  Yanvar 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Axtar

Dost saytlar
Имам Махди аль-Мунтозор Д.А.Е.П. media-islam بسم الله الرحمن الرحيم 
(САЙТ ШИИТОВ ИМАМА АЛИ(мир ему!). bizim-genclik.com Kurtlar Vadisi Pusu

Statistika

Cami online: 1
Qonaqlar: 1
Istifadecilar: 0

Copyright Mammadov Ali & Salamzade Elnar © 2022